Media, digi ja varhaiskasvatus

Mediakasvatuksen verkkokoulutukset varhaiskasvatukseen

Media, digi ja varhaiskasvatus

Mediakasvatuksen verkkokoulutukset varhaiskasvatukseen

Media ja digitaalisuus osaksi vaka-osaamista!

Mediamieli on suomalainen, erityisesti varhaista mediakasvatusta edistävä toimija, joka tuottaa varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville täydennyskoulutusta. Mediamieli-verkkokoulutukset tarjoavat varhaiskasvattajille mahdollisuuden kehittää mediakasvatuksen osaamista ja saada uusia työkaluja lasten mediataitojen tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutusten avulla kasvattaja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan mediakasvatusta monipuolisesti eri työvälineitä ja työskentelytapoja hyödyntäen, jotka auttavat lasta ymmärtämään median eri muotoja sekä kehittämään ikätasoisesti mm. luovaa ja kriittistä ajattelua, itseilmaisun eri tapoja, digiosaamista, median tulkintataitoja sekä ohjelmointiosaamista.

Mediamieli-koulutuksissa perehdytään mediakasvatuksen peruskäsitteisiin, kuten medialukutaitoon, mediakriittisyyteen ja vastuulliseen median käyttöön. Koulutus antaa valmiudet ohjata lasta vastuulliseen ja eettiseen mediakäyttäytymiseen sekä ymmärtämään median vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja kehitykseen. Koulutusten sisältö pohjautuu voimassa olevan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman kuvauksiin, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemiin Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjauksiin sekä alan viimeisimpään tutkimustietoon. 

Mediamieli kouluttaa varhaiskasvattajia verkossa koko Suomen alueella, ota yhteyttä ja pyydä tarjous henkilöstöllenne!

Jokainen varhaiskasvattaja on myös mediakasvattaja

Mediakasvatus on tärkeä osa nykyaikaista varhaiskasvatusta. Sen tehtävänä on auttaa lapsia kehittämään tietoisuuttaan mediasta, sen vaikutuksista ja käytöstä. Mediakasvatus tarjoaa lapsille välttämättömät työkalut ja taidot navigoida monimutkaisessa mediaympäristössä, sillä media on kiinteä osa nykypäivän lapsuutta ja toimintaympäristöä. Pienen lapsen suhde mediaan on merkittävä ja vaatii erityistä huomiota ja ohjausta. Koska nykyaikana media ympäröi meitä jatkuvasti, on lapselle on tärkeää opettaa terveitä media- ja teknologiakäytäntöjä jo varhaisessa vaiheessa. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on tärkeä rooli mediakasvatuksen toteuttamisessa ja lapsen mediataitojen kehittymisessä. Heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa vaikuttavat suoraan siihen, miten lapsia ohjataan ja opastetaan mediaan liittyvissä kysymyksissä. Mediakasvatus vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstöltä päivitettyä tietoa ja ymmärrystä median käytöstä, sen vaikutuksista sekä toimimisesta eri mediaympäristöistä. Monipuoliset mediataidot ovat välttämättömiä varhaiskasvattajalle, jotta hän voi vastata nykypäivän digitalisoituneen maailman haasteisiin ja tukea työssään pienen lapsen tasapainoista ja turvallista median käytön kehitystä.