Materiaalipankki

Vapaasti hyödynnettäviä ideoita, vinkkejä ja tietoa

Mediamieli-materiaali

Mediamieli tuottaa kaikille vapaasti hyödynnettävää materiaalia erityisesti varhaiskasvatuksessa toteutuvan mediakasvatustyön tueksi. Voit käyttää ja ladata materiaalia ilman erillistä lupaa. Materiaalien uudelleenjulkaisusta tulee sopia etukäteen.

TULOSSA

Mediataitoviikon materiaali 2024 (tulossa!)

Ensi vuoden Mediataitoviikon materiaali julkaistaan Mediamielen sivuilla alkuvuonna 2024.

Liikuttava mediakasvatus (2023)

Liikuttava mediakasvatus -materiaaliin on koottu valmiiksi ohjeistettuja ideoita, kuinka esimerkiksi QR-koodeja, erilaisia äänimaailmoja sekä ohjelmointiosaamista voidaan hyödyntää osana liikunnallisia tuokioita. Voit yhdistellä näitä harjoituksia myös keskenään ja muokata niitä vapaasti omalle ryhmällesi sopiviksi. Materiaali on ideoitu Uudet lukutaidot -osaamiskuvausten pohjalta (KAVI & Opetushallitus 2020-2023). 

Varhaiskasvatuksen mediavuosikello (2022)

Varhaiskasvatuksen mediavuosikello -materiaaliin on koottu valmiiksi mediakasvatuksen ideoita käytettäväksi läpi koko vuoden. Harjoitukset käsittelevät monipuolisesti medialukutaitoja, kuten median tulkinta, – tuottamis- ja arviointitaitoja, ja ne on helppo muokata osaksi oman lapsiryhmän toimintaa sekä laajempia teemoja. Harjoitukset on suunnattu pääasiassa 3-6-vuotiaiden parissa työskenteleville, mutta ne soveltuvat hyvin käytettäväksi myös nuorempien lasten kanssa. Voit myös yhdistellä eri harjoituksia keskenään tai ideoida niiden pohjalta uusia käytettävissä olevien laiteresurssien mukaisesti.