Mediamieli-koulutukset

Media ja digi osaksi varhaiskasvatusta

Verkkokoulutukset

Mielekästä mediakasvatusta -koulutus

Mielekästä mediakasvatusta -verkkokoulutus on kuin mediakasvatuksen ABC varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville! Koulutuksessa esitellään mediakasvatuksen lähtökohdat sekä tutustutaan käytännönläheisesti ja monipuolisesti erilaisiin tapoihin hyödyntää mediaa ja digiä pedagogisesti laadukkaasti osana muuta toimintaa. Koulutus sopii mediataidoiltaan kaikentasoisille henkilöille, aiempaa mediakasvatuksen osaamista tai koulutustaustaa ei vaadita. Mielekästä mediakasvatusta -verkkokoulutuksen avulla jokainen varhaiskasvattaja löytää hänen vahvuuksiinsa sopivia tapoja toteuttaa media- ja digikasvatusta sekä vahvistaa ymmärrystään pedagogisesti laadukkaasta mediasisällöstä. 

Minustako digitutor? -koulutus

Minustako digitutor? -verkkokoulutus on suunniteltu erityisesti heille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan tai jo toimivat erilaisissa varhaiskasvatuksen digivastuutehtävissä omassa työyhteisössään. Koulutuksessa syvennetään jo olemassa olevaa osaamista sekä perehdytään laajemmin varhaisen digipedagogiikan kehittämiseen. Koulutuksen avulla digitutorien ammatillinen osaaminen ja ohjaaminen median sekä digitaalisten ympäristöjen käytöstä vahvistuu samalla kun koulutus antaa heille ajantasaiset tiedot mm. median ja digin käytöstä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten osalta. Lisäksi koulutuksessa vahvistetaan valmiuksia viestiä median käytöstä muille sidosryhmille, kuten huoltajille. 

Räätälöity koulutuskokonaisuus

Etkö löytänyt teille sopivaa valmista verkkokoulutusta? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous organisaatiollenne yksilöllisesti suunnitellusta koulutuskokonaisuudesta, joka huomioi erillisen alkukartoituksen avulla henkilöstönne tämänhetkisen osaamistason ja tunnistaa täsmällisesti mediakasvatuksen täydennyskoulutuksen tarpeet oman organisaationne mukaisesti. 

Koulutuksista tukea käytännön osaamiseen

Mediamieli-verkkokoulutukset ovat suunniteltu alusta alkaen juuri varhaiskasvatukseen. Ne tarjoavat ajantasaista tietoa sekä monipuolisia työkaluja varhaiskasvattajille heidän työssään lasten kanssa. Koulutukset tukevat varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien kasvattajien kykyä opettaa lapsille medialukutaitoa, digiosaamista, ohjeimointiosaamista sekä vastuullista mediankäyttöä. Koulutukset järjestyvät joustavasti verkossa koko Suomen alueella.

Mediamieli-koulutukset tarjoavat käytännönläheisiä menetelmiä ja vinkkejä, jotka soveltuvat varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. Koulutusten avulla varhaiskasvattajat oppivat tunnistamaan lasten mediankäyttöön liittyviä haasteita ja tukemaan heidän kriittistä ajatteluaan ja digitaalista luovuuttaan. Lisäksi ne tarjoavat tietoa median eri muodoista, kuten televisio-ohjelmista, elokuvista ja peleistä, ja auttavat varhaiskasvattajia ymmärtämään näiden vaikutuksia lapsiin ja lapsuuteen. Koulutuksissa käsitellään myös median tarjoamia mahdollisuuksia ja hyödyntämistä osana lapsen oppimisprosessia. 

Koulutukset varustavat varhaiskasvattajat tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla, jotta he voivat ohjata lapsia mediaympäristössä turvallisesti ja vastuullisesti. Koulutukset auttavat varhaiskasvattajia luomaan innostavia oppimisympäristöjä, jotka tukevat lasten luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä medialukutaitoa. Tavoitteena on edistää digitaalista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä!