Mediamieli

Mielekästä mediakasvatusta varhaiskasvatukseen!

Mediamieli yhdistää median, digin ja vakan!

Mediamieli on suomalainen varhaista mediakasvatusta edistävä toimija, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa erityisesti varhaiskasvatuksessa tapahtuvan mediakasvatuksen laatua ja ammatillisuutta. Mediamieli on perustettu vuonna 2021 ja se on erottunut alusta alkaen alan muista toimijoista vahvalla median ja varhaiskasvatuksen tuntemuksellaan. Mediamieli-koulutukset ovat suunniteltu alusta alkaen varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville henkilöille ja näin ollen niiden sisältö on rakentunut mahdollisimman käytännönläheiseksi, varhaiskasvatuksen tavoitteet, toimintaympäristön ja arjen huomioivaksi. 

Mediamieli-koulutukset toteutuvat verkossa koko Suomen alueella. Innostavat ja vuorovaikutukselliset verkkokoulutukset ovat luotu yhteistyössä kasvatusalan ja verkko-opetuksen asiantuntijoiden kanssa.

Verkkokoulutusten lisäksi Mediamieli tekee yhteistyötä muiden mediakasvatusta edistävien toimijoiden, kuten Kansallisen audivisuaalisen instituutti KAVIn kanssa. Olemme olleet mukana tuottamassa materiaalia KAVIn organisoimalla Mediataitoviikolla vuosina 2022 ja 2023. Tuottamamme kaikille vapaasti käytettävissä oleva materiaali löytyy Materiaalipankista.

Mediamielen tarina

Olen Mella Lehtonen, digikasvattaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja Mediamielen perustaja. Tavoitteenani on auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä kehittämään omia mediataitojaan sekä luomaan innostavaa ja tarkoituksenmukaista mediakasvatusta pienille lapsille. Haluan tarjota konkreettisia työkaluja ja toimivia käytänteitä varhaiskasvatuksen arkeen ja uskon, että juuri koulutuksen kautta henkilöstö voi tuntea itsensä varmemmaksi mediakasvatuksen toteuttamisessa. 

Mediamieli on syntynyt halustani yhdistää arvokasta media-alan ja varhaiskasvatuksen ammattitaitoani. Minulla on takanani kymmenen vuoden työkokemus graafisena suunnittelijana media-alalla sekä eri-ikäisten lasten parissa varhaiskasvatuksen opettajana työskennellen. Lisäksi ollut kehittämässä kuntatason mediakasvatusta varhaiskasvatuksen digikoordinaattorina. Monipuolinen kokemus ja ammattitaito on antanut minulle vahvan pohjan yhdistää toisiinsa median ja varhaiskasvatuksen parhaita käytäntöjä viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuen. Ymmärrän syvällisesti median ja teknologian merkityksen nykypäivän yhteiskunnassa sekä osana lapsuutta ja haluankin jakaa tätä tietämystä ja kokemusta myös muiden varhaiskasvattajien käyttöön. Luotan siihen, että jokaiselle varhaiskasvattajalle on olemassa mielekäs tapa toteuttaa mediakasvatusta, joka vastaa heidän omia vahvuuksiaan, tarjoaa lapsille arvokkaita oppimiskokemuksia ja elämyksiä sekä auttaa näin kasvamaan aktiivisiksi ja vastuullisiksi digitaalisen maailman kansalaisiksi. 

Ole minuun rohkeasti yhteydessä, jos kiinnostuit Mediamieli-verkkokoulutuksista tai muusta yhteistyöstä kanssani!

Mella Lehtonen
Mediamielen perustaja